FYNIX

WAAROM WERKGEVERS KIEZEN VOOR FYNIX RE-INTEGRATIE

Steeds meer werkgevers kiezen voor Fynix re-integratie. Waarom?

Fynix werkt vraaggestuurd en werkt niet met (dure) totaal pakketten maar met losse maatwerk modules. Vraag gericht in plaats van aanbod gestuurd met een sterke focus op beheersing van kosten. Kosten die u maakt ten behoeve van re-integratie, maar ook verzuimkosten bij arbeidsongeschiktheid.

U bent niet alleen verantwoordelijk voor re-integratie gedurende de eerste twee jaar van verzuim. Wanneer aan een ( ex ) werknemer een WGA uitkering WIA wordt verstrekt blijft u ook voor deze kosten 10 jaar verantwoordelijk. De totale financiële schadelast kan gedurende deze periode voor u als werkgever oplopen tot wel € 250.000,00

Fynix is duidelijk, concreet, snel en effectief;

Naast het werken met maatwerk modules maakt iets anders de Fynix aanpak uniek. Fynix biedt aan opdrachtgevers zogenoemde preventieve re-integratie modules aan. Met andere woorden: re-integreren voordat er überhaupt sprake is van verzuim. Graag vertellen wij u hierover persoonlijk meer.

Fynix werkt met een vast team van re-integratie specialisten waaronder re-integratie coaches, jobcoaches, (bedrijfs—)artsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en persoonlijke fysieke trainers.

Meer weten ? Neem contact met ons op voor een afspraak.

10% van uw personeel vraagt 90 % van uw tijd en aandacht!!

WAAROM WERKNEMERS KIEZEN VOOR FYNIX RE-INTEGRATIE

Re-integratie kan alleen dan succesvol zijn wanneer de betrokken werknemer zelf gelooft in het welslagen van de re-integratie.

Gezondheidsklachten en daaraan gekoppeld dreigend verlies van arbeid kunnen een behoorlijke impact op mensen hebben. Soms raken mensen gefrustreerd omdat het vinden van ander werk enige tijd kan duren. Soms blokkeren mensen al bij aanvang van een re-integratietraject en moeten als het ware een rouwproces door.

Al onze cliënten krijgen een persoonlijke re-integratie coach toegewezen. Bij mentale klachten of blokkades is een psycholoog of psychotherapeut beschikbaar om aanvullend te begeleiden. Bij fysieke klachten kan een persoonlijke trainer worden ingeschakeld om de belastbaarheid te verhogen.

het belang van alle partijen staat voorop!!!

Voor alle aspecten van re-integratie is een specialist beschikbaar, met de re-integratie coach als vast aanspreekpunt. Samen met u werken wij doelgericht naar passend werk. Behoud van arbeid (niet werken is niet gezond) en behoud van inkomenspositie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Fynix werkt met een vast team van re-integratie specialisten waaronder re-integratie coaches, jobcoaches, (bedrijfs—)artsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en persoonlijke fysieke trainers.

Meer weten ? Neem contact met ons op voor een afspraak.

CONTACT

Wilt u graag bijgepraat worden n.a.v. bovenvermelde, u bent welkom…

info@fynix.nl
Declarantenweg 6 | 5915 PH | Venlo | The Netherlands
077 2061014