Wij zijn Fynix, uw partner bij de uitvoering Wet Verbetering Poortwachter

Voor u als werkgever is het belangrijk de processtappen van de Wet Verbetering Poortwachter na te leven. Essentieel daarbij is de aanlevering van de juiste documenten richting UWV.

wat
we doen

Fynix biedt geen dure totaalpakketten, maar losse maatwerk modules gericht op Spoor 0/I/II/III en IV.

  • Spoor 0
  • Wet Verbetering Poortwachter/Voorfase arbeidsconflict/Preventief.


  • Re- integratie Spoor I en II
  • Gedurende Spoor I kan uw werknemer volgens de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts terugkeren in zijn eigen werk of passend werk bij u als werkgever. Spoor II moet worden ingezet als volgens de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts spoor I bij u als werkgever niet mogelijk is. U gaat met uw werknemer kijken naar passend werk bij een andere werkgever waar uw werknemer duurzaam en het liefst volledig weer aan de slag gaat.


  • Re- integratie Spoor III WGA schadelastbeperking
  • Heeft u alle regels Spoor I en II gevolgd en is uw werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt? Dan volgt de WIA-keuring. Blijkt hieruit dat de werknemer deels arbeidsgeschikt is? Dan bent u als werkgever nog 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-kosten van uw (ex) werknemer.


  • Spoor IV schade dossier
  • (Ex) werknemer is al 3 tot 5 jaar ziek zonder zicht op werk. Uw (ex) werknemer heeft nog geen werk gevonden? Of u of ex werknemer verzuimd aan de re- integratie verplichtingen te voldoen en is er een aanzienlijke schadelast?


Door terugval in inkomen ondervindt ook uw (ex) werknemer financiële schade. Dit vormt de basis om met hem aan de slag te gaan en passend werk te vinden bij een nieuwe werkgever. Het resultaat van een succesvolle begeleiding Spoor III WGA schadebeperking? Een (ex) werknemer die aan de slag gaat in een passende baan. Door het optimaal benutten van zijn restverdiencapaciteit is de financiële schade voor zowel u als uw (ex) werknemer beperkt.

meer weten, neem contact op
Het belang van
alle partijen
staat voorop!

waarom fynix

Fynix legt de focus op resultaat en het beheersen van verzuimkosten. Niet alleen de kosten die u maakt voor re-integratie, maar ook de kosten als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Om weerstand en onbegrip te voorkomen, is ook uw werknemer gebaat bij een geslaagde re-integratie.

referenties

contact

Wilt u graag bijgepraat worden? Naar aanleiding van bovenvermelde bent u van harte welkom

Lian Lenssen

Lian Lenssen casemanager/re-integratie coach

06 19 63 53 84
lian@fynix.nl

Algemene gegevens

Declarantenweg 6
5915 PH Venlo
The Netherlands

info@fynix.nl 077 2061014